Boka tid
Extravagant klippning från Victor Noblesse Logo

Finns det några biverkningar av att använda Cryo T-Shock?

Cryo T-Shock behandlingen är helt säker. Det finns idag inga kända biverkningar. Det som hänt hos ett fåtal patienter är att lätt rodnad uppstått samt en viss avdomnad känsla av det behandlade området. Denna rödhet och avdomnad försvinner dock efter några dagar. Inga långvariga biverkningar har hittills konstaterats.